025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

آزمون شفاهی آیین دادرسی مدنی

آزمون شفاهی آیین دادرسی مدنی

آزمون شفاهی آیین دادرسی مدنی

توجه: عدم شرکت کارآموزان محترم در تاریخ مقرر به منزله غیبت محسوب میگردد و نمره صفر(0) برای آنها منظور می گردد.

گروه 1: چهارشنبه 21/12/92 ساعت 9 صبح

 

1

مرضیه صفدری

2

صابر علایی

3

محسن عزتی

4

علی غفاری

5

محمدحسین فارسیجانی

 

6

فرشته قمبری

7

امیر قاسمی تجن

8

شهریار گراوند

9

محمدجواد گیتی زاد

10

کاظم مهدوی نسب

11

حسن مهدیزاده

12

محمدحمید منتظری گلپایگانی

13

مصطفی مرادی

14

عباس نادرعلی

15

زهره نشاطیان

16

محمد نوراللهی

17

علی یوسف زاده چیمه

گروه 2:پنج شنبه 22/12/92 ساعت 9 صبح

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

طاهره بهشتی نسب

2

محمدجعفر بیرامی

3

علیرضا بافرانی

4

علی پوستچی

5

علیرضا پوررزاق

6

سعید تقی لویی

7

ذبیح اله تاج زاده

8

مجید تلخابی

9

علیرضا ثبتی اهوازی

10

امیر دانشور راد

11

علی رعیتی راد

12

مهدی رامین

13

مسعود رستگاری مقدم

14

رسول رضایی

15

علیرضا سمامی

16

حسن شوندی

17

محمدرضا شکیبا منش

18

سیدمجتبی شیرازی

19

محمدجواد صالحی