025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

آزمون شفاهی آیین دادرسی کیفری

آزمون شفاهی آیین دادرسی کیفری

 

آزمون شفاهی آیین دادرسی کیفری پنج شنبه 30/11/1393 ساعت 9 صبح در کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

توجه: عدم شرکت کارآموزان محترم در تاریخ مقرر به منزله غیبت محسوب میگردد و نمره صفر(0) برای آنها منظور می گردد.