025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

آزمون شفاهی حقوق مدنی (گروه 2)

آزمون شفاهی حقوق مدنی (گروه 2)

توجه: عدم شرکت کارآموزان محترم در تاریخ مقرر به منزله غیبت محسوب میگردد و نمره صفر(0) برای آنها منظور می گردد.

یکشنبه 24/1/93 ساعت 15:30 (3:30 بعداز ظهر)

گروه 2

1

مرضیه صفدری

2

صابر علایی

3

محسن عزتی

4

علی غفاری

5

محمدحسین فارسیجانی

 

6

فرشته قمبری

7

امیر قاسمی تجن

8

شهریار گراوند

9

محمدجواد گیتی زاد

10

کاظم مهدوی نسب

11

حسن مهدیزاده

12

محمدحمید منتظری گلپایگانی

13

مصطفی مرادی

14

عباس نادرعلی

15

زهره نشاطیان

16

محمد نوراللهی

17

علی یوسف زاده چیمه