025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

آزمون شفاهی حقوق مدنی

آزمون شفاهی حقوق مدنی

توجه: عدم شرکت کارآموزان محترم در تاریخ مقرر به منزله غیبت محسوب میگردد و نمره صفر(0) برای آنها منظور می گردد.

چهارشنبه 20/1/93 ساعت 15:30(3:30 بعد از ظهر)

گروه 1

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

طاهره بهشتی نسب

2

محمدجعفر بیرامی

3

علیرضا بافرانی

4

علی پوستچی

5

علیرضا پوررزاق

6

سعید تقی لویی

7

ذبیح اله تاج زاده

8

مجید تلخابی

9

علیرضا ثبتی اهوازی

10

امیر دانشور راد

11

علی رعیتی راد

12

مهدی رامین

13

مسعود رستگاری مقدم

14

رسول رضایی

15

علیرضا سمامی

16

حسن شوندی

17

محمدرضا شکیبا منش

18

سیدمجتبی شیرازی

19

محمدجواد صالحی

تاریخ برگزاری آزمون گروه 2 متعاقبا اعلام می گردد.