025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

آگهی آزمون اختبار

آگهی آزمون اختبار

تاریخ اختبار :
اختبار کتبی سال ۱۴۰۲ در تاریخ های اعلامی زیر برگزار خواهد شد :
۱_چهار شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
2_پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۶حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
3_جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ تجارت و ثبت و امور حسبی
👈آزمون ها هر روز در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.
👈زمان برگزاری آزمون های صبح ساعت ۹ و آزمون های عصر ساعت ۱۵ می باشد.
✔️تاریخ آزمون های شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

“اطلاعیه زمان برگزاری اختبار ”
کارآموزان محترمی که دوره کارآموزی آنها در تیر ماه 1402 به پایان می رسد، بر اساس ماده 12 شرح وظایف کارآموزی مکلفند ظرف بیست روز پس از پایان دوره، ختم دوره خود را اعلام و مدارک انجام تکالیف خود را که شامل کارنامه، گزارش محاکم، مدرک کامپیوتر ،تکلیف 6_11 و گواهی وکیل سرپرست می باشد را به دفتر کمیسیون تحویل نمایند و در صورت تایید در اختبار مهرماه شرکت نمایند.

** قابل توجه کارآموزان محترم دوره های قبل که تمدید یا تجدید دوره شده اند :
کارآموزانی که دوره کارآموزی آنها حداکثر تا 10 مرداد ماه 1402 به پایان می رسد، می توانند تا پایان مرداد ماه نسبت به تحویل مدارک و تکالیف خود جهت بررسی و شرکت در آزمون اختبار مهرماه اقدام نمایند.
* بدیهی است بر اساس ماده 12 آیین نامه شرح وظایف کارآموزی کلیه کارآموزان مکلفند ظرف 20روز پس از اتمام دوره کارآموزی خود (اعم از اصلی، تمدیدی و یا تجدیدی) ختم دوره خود را اعلام و مدارک انجام تکالیف را تحویل دفتر کمیسیون نمایند.
کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان قم