025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختبار بهمن ماه 93

اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختبار بهمن ماه 93

اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختبار بهمن ماه 1393

ردیف

نام و نام خانوادگی

ش پ

1

ابوالفضل احمدی

1766

2

علی   حاجی بابایی

1778

3

کاظم حامدی

1763

4

ابراهیم   دارابی

1759

5

حامد رنجبران

1771

6

سعیده روحانی راد

1774

7

منیژه شیرعلی نژاد

1764

8

محمدحسین صادقیان

1782

9

محسن   عبدی

1779

10

هادی   عزیزیان

1602

11

فرزانه عرفانی منش

1776

12

مجتبی علی اکبری

1604

13

علی فاضلی مهرآبادی

1789

14

فرزاد   فولادوند

1784

15

علیرضا قاسمی

1768

16

لیلی قیطاسی

1765

17

فاطمه کرمی

1792

18

مینا محمدعلی قربانی

1773

19

مریم محمدی

1767

20

حسنی   مزده

1781

21

علی اصغر مومن پویا

1753

22

موسی نظری

1780

23

محمدرضا وامق

1775

 

سه رتبه اول آزمون به شرح ذیل می باشد:

 

 

1- علی اصغر مومن پویا            2- محمدرضا وامق                         3-فاطمه کرمی

 

 

* ظرف یک هفته جهت تکمیل پرونده به کانون وکلای دادگستری استان قم مراجعه فرمایید.