025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختبار خرداد 1401 کانون وکلای دادگستری استان قم

اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختبار خرداد 1401 کانون وکلای دادگستری استان قم

اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختبار خرداد 1401 کانون وکلای دادگستری استان قم به شرح ذیل می باشد:

1.محمدرضا اسلامی خو
2.محمدحسن امیری
3.سمیه بهنیا
4.مهدی بابائی
5. فهیمه حاجی علیان
6.رسول رضائی
7. مصطفی سخن سنج
8.هادی کافتری
9.محمدحسن گل محمدی
10.سیدمحمدرضا محمودزاده حسینی
11.حسین مهربان

*کارآموزان محترم جهت دریافت کارنامه آزمون از روز چهارشنبه مورخ 29/4/1401 به کانون مراجعه نمایند.

** بر اساس ماده 21 شرح وظایف کارآموزی کارآموز مردود می تواند از تاریخ اعلام نتیجه، حداکثر ظرف ده روز اعتراض خود را فقط نسبت به نمره اختبار کتبی با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام نماید.