025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختبار مهرماه 1402 کانون وکلای دادگستری استان قم

اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختبار مهرماه 1402 کانون وکلای دادگستری استان قم

اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختبار مهرماه 1402 کانون وکلای دادگستری استان قم

 

1-منیره اصغری

2-محمد اناری

3- نسرین پناهی فرد

4-علیرضا جعفری

5- حسن حقیقی آلانق

6- سمیه خدایی

7- علیرضا دهقان طرزجانی

8- کامران دیدگاه

9- زهرا رجائی

10- رسول رضا زاده

11- محسن روزبهانی

12- فرزانه زندخانه شهری

13- علی شجاعی مطلوب

14- علیرضا شکاری

15- مرتضی شیری

16-محمدحسین صباغی میانای

17- محمدمهدی صیادی

18- منصور صنعتی

19- فرزاد عسگری

20- حسن غلامی قمی

21- رضا قهرمانی

22- ابراهیم قربانی

23- مرتضی مصطفوی پور

24- محمدحسین موسوی انالوچه

 

*کارآموزان محترم کارنامه از طریق اتوماسیون اداری کانون ارسال می گردد، لطفا مراجعه حضوری به کانون نفرمایید.

** بر اساس ماده 21 شرح وظایف کارآموزی کارآموز مردود می تواند از تاریخ اعلام نتیجه، حداکثر ظرف ده روز اعتراض خود را فقط نسبت به نمره اختبار کتبی با ذکر دلیل به کمیسیون از طریق اتوماسیون اعلام نمایند.