025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مرحله اول کارآموزی

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مرحله اول کارآموزی

قابل توجه کارآموزان محترم اسامی پذیرفته شدگان آزمون دوماهه اول کارآموزی به شرح ذیل اعلام می گردد:

* کارنامه آزمون متعاقبا در سامانه الکترونیک کانون بارگزاری خواهد شد.

* کارآموزان محترم در صورت اعتراض به نمرات مکلفند از اول شهریور ماه ظرف سه روز اعتراض خود را نسبت به درس مربوطه از طریق سامانه اعلام نمایند. بدیهی است مهلت اعتراض قابل تمدید نمی باشد.

* شروع مرحله دوم کارآموزی متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مرحله اول کارآموزی :

ردیف نام و نام خانوادگی ش پ
1 علیرضا اختیاری 2250
2 حسن اسدی 2223
3 سیدمحسن اسماعیلی 2260
4 محمد عماد افتخاری امین 2201
5 محمد برهانی 2220
6 مریم بهمئی 2207
7 زکیه پوریعقوبی آلانق 2243
8 منصور تاریوردیلو 2233
9 جواد ثابتی 2256
10 الهام حسنی 2219
11 الهام خجسته 2221
12 زهرا دهقان طرزجانی 2211
13 فاطمه راستگو 2224
14 سید علی رضوی 2202
15 فاطمه رمضانی 2231
16 مرضیه زکی زاده 2232
17 اکبر زند 2212
18 مهدی زیارتی نصر آبادی

2205
19 ماشاء اله سعادتی 2226
20 سعیده سلیمی 2258
21 زهرا شاه ملکی 2225
22 سمیه شفاعی 2241
23 عباس شهریاری 2255
24 وحید شوندی 2230
25 امیرحسین صباغی 2257
26 فاطمه السادات طباطبائی مجد 2198
27 الهام عالمی فرد 2244
28 فرزانه علی مددی 2242
29 مرتضی عیوضی 2228
30 محمد کاظم فاضلی 2199
31 نرجس قربانی 2245
32 علی محبی 2222
33 اسماعیل محسنی شایگان

2209
34 مجتبی محمدی گراشی 2196
35 مژگان مرادی 2227
36 مرتضی ملکی 2200
37 مصطفی مهدوی مقدم 2217
38 سید هادی موسوی 2204
39 سیده فاطمه موسوی 2237
40 منصوره نجاتی 2208
41 مهدی نجاتی 2210
42 میثم هاشمی تبار 2254
43 معراج یاری 2249
44 محسن یوسفی 2216
45 اعظم نوری کانون همدان