025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری سال 1393 در کانون قم

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری سال 1393 در کانون قم

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری سال 1393  در کانون قم

 

 

اسامی پذیرفته شدگان در سهمیه آزاد

ردیف                     نام و نام خانوادگی

 

1                        سیدعلیرضا موسوی

 

2                       محمدرضا احمدی مقدم

 

3                        مهدی همتی

 

4                       زهرا قلی پور بهرام آبادی

 

5                       زهرا سده هیان عاشق آبادی

 

6                       رضا محمدرضایی

 

7                       محمدمهدی نعمتی

 

8                       نرگس کفاش

 

9                       سیده مریم منفرد

 

10                     مجید  صفرلو

 

11                     غلامرضا کریمی منفرد

 

12                     مهدی  فعلی

 

13                     بهمن کلهری

 

14                     محمد نیازی

 

 

 

15                    لیلا  خداپرست

 

 

 

 

16                     فرشته اعرابی

 

 

 

17                     جعفر فریدی

 

 

 

اسامی پذیرفته شدگان در سهمیه ایثارگری

 

1                      محمدمهدی یوسفی

 

 

 

2                     علیرضا  نصرتی

 

 

3                     محمد  صفری