025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری سال 1392 در کانون قم

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری سال 1392 در کانون قم

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری سال 1392 در کانون قم

 

ردیف                            نام و نام خانوادگی

1                                حمیدرضا عبدی

2                                مصطفی نصرآبادی

3                                 الهه همایونفر

4                                 محمد جعفری همت آبادی

5                                 فاطمه یزدی زاده البرز

6                                رضا  مبارک

7                               زینب السادات موسوی پاکزاد

8                                محدثه فاضلی

9                                احمد نعمتی

10                               سیما سهرابی

11                              مهدی قراگوزلو

12                              احسان فرقانیها

13                              زهره ایمانبخش

14                              محسن برهان مجرد

15                              زهرا دادگر

16                              حسین محمدی بنچناری

17                             حسن کاظمی

18                             زهره نقاش زاده

اسامی پذیرفته شدگان در سهمیه ایثارگری:

1                                مهدی کرمی

2                               محبوبه سلیمی