025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اسامی کارآموزانی که در آزمون اختبار می توانند شرکت کنند

اسامی کارآموزانی که در آزمون اختبار می توانند شرکت کنند

اسامی کارآموزانی که مدارک آن ها تایید شده و می توانند در آزمون اختبار شرکت کنند:

 

علیرضا بافرانی، طاهره بهشتی نسب، علی یوسف زاده چیمه، شهریار گراوند، علی رعیتی راد، علی پوررزاق، ذبیح اله تاج زاده، محمدجعفر بیرامی، علی پوستچی، حسن شوندی، مجید تلخابی، سعید تقی لویی، امیر دانشورراد، علیرضا ثبتی اهوازی، مسعود رستگاری مقدم، علیرضا سمامی، علی غفاری، محمدرضا شکیبا منش، مجتبی شیرازی، محسن عزتی، کاظم مهدوی نسب، محمد نوراللهی، حسن مهدی زاده، عباس نادر علی ، مهدی رامین، محمدجواد صالحی

 

 

 

 

افراد زیر به صورت مشروط می توانند در آزمون شرکت کنند:

 

فرشته قمبری ، حمید منتظری گلپایگانی، امیر قاسمی تجن، مصطفی مرادی، محمدجواد گیتی زاد، زهره نشاطیان، رسول رضایی

 

 

 

 

تذکر: کارآموزانی که پروانه کارآموزی خود را تمدید نکرده اند نمی توانند در آزمون شرکت نمایند.

 

قابل توجه کارآموزان محترم در آزمون روز سیزدهم : برای حقوق مدنی قانون بدون محشا آزاد می باشد و برای آیین دادرسی مدنی استفاده از قانون غیر مجاز می باشد.