025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اسامی کارآموزانی که می توانند در اختبار شرکت کنند

اسامی کارآموزانی که می توانند در اختبار شرکت کنند

اسامی کارآموزانی که مدارک آنها تایید گردیده و می توانند در اختبار اسفند ماه 91 شرکت نمایند به شرح ذیل می باشد:

 

1- مسعود الماسی

2 – رضا اروجی حافظ

3 – فاطمه اسدپور منفرد

4- علیرضا آقاجانی

 

5 – مجید امیری

 

6 – زهرا بختیاری

 

7 – علی بیطرفان

 

8 – وحید جعفری

 

9 – سیدحسین حسینی

 

10 – مرتضی خلجی

 

11 – داود خان احمدی

 

12 -سالار رحیمی

 

13 -محمدعلی رحیمی

 

14 – منیره رستم بخش

 

 

15 -محمدحسین رامین

16 – ناصر سرحدی

17 – محمد سلیمی افشارجقی

 

18 – رضا سالاری

 

19 – مهدی شهابی

 

20 – زهرا صابری

 

21 – حسن عسکراقدم

 

22 – محمدباقر کلهر

 

23 – زینب گودرزی

 

24 – رحیم مرادی

 

25 – محدثه محمدزاده

 

26 – هومان منصوریان

 

27 – سیدمحمدامیر هاشمی

28 – صفر قاسمی پورسخلویی