025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اسامی کارآموزانی که می توانند در اختبار شرکت نمایند

اسامی کارآموزانی که می توانند در اختبار شرکت نمایند

اسامی کارآموزانی که مدارک آنها تایید گردیده و می توانند در اختبار اردیبهشت ماه 91 شرکت نمایند به شرح ذیل می باشد:

1- محبوبه مرادی گنجه

2- حسن حقیقت بیان

3- فرزانه سلطان محمدی

4- فاطمه سادات موسوی رکنی

5- الهام علی باقری

6- محمدتقی رستمی محمودآبادی

7- ولی الدین رستگار جویباری

8- جواد محمدی

9- فاطمه سادات راغب زاده

10- علی مصیبی

11- مریم علیمحمدی

12- فاطمه باقرپور

13- محدثه محمدزاده

14- قاسم زند

15-حسن بابائیان

16- معصومه حیدری

17- محمدمهدی یزدانپور

18- مرضیه حیدری خلیلی

19- محمدمهدی طرفی مهر

20- منیره رستم بخش

21- لیلا نعمتی سرکارآباد

22- طاهره طریقی احمدپور

23- محمد شهرکی

24- سیدمحمد امین نوری(مشروط)

25- هادی محمدی

26- حمید صفرلو

27- سعیده قمبری(مشروط)