025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اسامی کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

اسامی کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

اسامی کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم به شرح ذیل می باشد:

 

آقایان:

سیدجعفر برقعی ، عباس خداپرست ، علی حیات بخش ، ابراهیم دلشاد معارف ، حسین سعیدی ، حجت سبحانی راد ، احمد علیزاده سوته ، محسن قمی ، محمدعلی کدخدایی ، کوروش کوچکی ، حسین لطیف ، محمود وصالی شعاع