025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اطلاعیه:دفتر درآمد و هزینه

اطلاعیه:دفتر درآمد و هزینه

نظر به اینکه مودیان محترم برای عملکرد سال 1392 و بعد، در اداره مالیات کشور مکلفند از دفتر درآمد و هزینه استفاده نمایند. می بایست جهت تهیه و ثبت دفتر اقدام نمایند.