025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اطلاعیه : اقدام جهت تمدید پروانه

اطلاعیه : اقدام جهت تمدید پروانه

قابل توجه همکاران محترم

باعنایت به مواد 124 و 125 و 126 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/06 ریاست محترم قوه قضائیه مقتضی است همکاران محترمی که نسبت به تمدید پروانه وکالت خود اقدام ننموده اند ظرف ده روز نسبت به تمدید اعتبار پروانه خود را اقدام نمایند.