025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اطلاعیه ثبت نام متاخرین

اطلاعیه ثبت نام متاخرین

اطلاعیه ثبت نام متاخرین

به اطلاع می رساند پذیرفته شدگان محترمی که در تاریخ های مقرر جهت ثبت نام و تکمیل پرونده مراجعه ننموده اند و یا پرونده آنها ناقص است باید در تاریخ های 7، 8و 9 آبانماه جهت ثبت نام و یا تکمیل مدارک به کانون مراجعه نمایند.


توجه⬅️ تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.