025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اطلاعیه جهت دریافت مفاصا حساب دارائی

اطلاعیه جهت دریافت مفاصا حساب دارائی

 

“اطلاعیه جهت دریافت مفاصا حساب مالیاتی”
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، با توجه به لزوم بارگزاری مفاصا حساب مالیاتی در اتوماسیون اداری جهت تمدید پروانه وکالت، همکاران محترم می‌توانند بر اساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم به صورت حضوری و یا از طریق پروفایل مالیاتی خود نسبت به درخواست صدور مفاصا حساب مالیاتی اقدام نموده و گواهی مذکور را جهت تمدید پروانه در سیستم اتوماسیون کانون بارگزاری نمایند. لذا و بر این اساس معرفی نامه ای از طرف کانون صادر نخواهد شد.

● ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم:《اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیان که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند، حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ وصول تقاضای مودی، مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم نماید.》

 

** “قابل توجه کلیه همکاران محترم”
وکلای محترمی که سال قبل با تعهد برای ارائه مفاصاحساب مالیاتی، پروانه خود را تمدید نموده اند، برای تمدید پروانه در سال جاری می بایست مفاصاحساب دارایی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با هم ارائه نمایند.