025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اطلاعیه در خصوص برگزاری “دوره کلاس های آمادگی آزمون تولز (آزمون مهارت های انگلیسی حقوقی) توسط مرکز حقوق بین المللی و سرمایه گذاری لاهه، جهت استحضار همکاران گرامی.

اطلاعیه در خصوص برگزاری “دوره کلاس های آمادگی آزمون تولز (آزمون مهارت های انگلیسی حقوقی) توسط مرکز حقوق بین المللی و سرمایه گذاری لاهه، جهت استحضار همکاران گرامی.

اطلاعیه در خصوص برگزاری “دوره کلاس های آمادگی آزمون تولز (آزمون مهارت های انگلیسی حقوقی) توسط مرکز حقوق بین المللی و سرمایه گذاری لاهه، جهت استحضار همکاران گرامی.