025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اطلاعیه: مهر کانون

اطلاعیه: مهر کانون

 

نظر به اینکه کانون وکلا جهت ایجاد هماهنگی شکل مهر وکلا و متحد الشکل نمودن آن تمهیداتی در نظر گرفته است. بنابراین با تحقیقات به عمل آمده تهیه

یک عدد مهر ژلاتینی با دستگاه استامپ سرخود اصل به مبلغ سیصد هزار ریال برآوزد شده است. کسانیکه تمایل به سفارش مهر مذکور دارند می توانند به

امور مالی کانون مراجعه فرمایید.