025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اطلاعیه

اطلاعیه

همکاران محترم

بنا به برخی اعلامات و اطلاعات واصله برخورد تعدادی از وکلای محترم در مراجع قضایی ، دفاتر و یا در دادگستری ها با قضات محترم و همکاران محترم وکیل مغایر شئونات شغل شریف وکالت است. لذا خواهشمند است همکاران عزیز در رعایت احترام قضات محترم وکارکنان شریف دادگستری و همکاران محترم وکیل اهتمام بیشتری بفرمایند. بدیهی است مراتب فوق از مصادیق رفتار خلاف شئونات شغل وکالت خواهد بود.

کانون وکلای دادگستری استان قم