025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اعضای هیات رییسه کانون وکلای دادگستری استان قم انتخاب شدند

اعضای هیات رییسه کانون وکلای دادگستری استان قم انتخاب شدند

“اعضای هیات رییسه کانون وکلای دادگستری استان قم انتخاب شدند


  1. 6.”
    صبح روز پنج شنبه مورخ ۱/۴/۱۴۰۲ در اولین جلسه هیات مدیره منتخب جدید کانون وکلای دادگستری استان قم، رییس و دیگر اعضای هیات رییسه انتخاب شدند.
    نخستین جلسه نهمین دوره هیات مدیره منتخب کانون وکلای دادگستری استان قم، ابتدا با ریاست سنی جناب آقای رضا سخایی و دبیری آقای روح اله کاظمی تشکیل و سپس اعضای هیات رییسه با رای مخفی اعضا انتخاب گردیدند.
    در این انتخابات، جناب آقای ابراهیم جلالیان به عنوان رییس کانون، جناب آقای جعفر افضلی به عنوان نایب رییس، جناب آقای محسن زاهدنیا به عنوان بازرس و جناب آقای رضا سخایی به عنوان دبیر  و جناب آقای روح اله کاظمی به عنوان عضو اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند.
    روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم