025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اعلام تاریخ آزمون شفاهی اختبار

اعلام تاریخ آزمون شفاهی اختبار

آزمون شفاهی حقوق مدنی   یکشنبه 31/2/1391 ساعت 9 صبح

 

آزمون شفاهی آیین دادرسی مدنی سه شنبه 2/3/1391 ساعت 9:45 صبح

 

آزمون شفاهی حقوق جزا یکشنبه 7/3/1391 ساعت 9 صبح

 

آزمون شفاهی حقوق تجارت

گروه یک:چهارشنبه 3/3/1391 ساعت 9 صبح

1.حسن بابائیان،2.مرضیه حیدری خلیلی،3.محمدمهدی طرفی مهر، 4.الهام علی باقری، 5.مریم علیمحمدی، 6.علی مصیبی، 7.هادی محمدی، 8.محمدرضا ایلخانی، 9.محمدحسین جوادیان، 10.محمدتقی رستمی محمودآبادی، 11.جواد محمدی، 12.محبوبه مرادی گنجه، 13.فرزانه سلطانی فر، 14.فاطمه راغب زاده، 15.حسن حقیقت بیان، 16.طاهره طریقی احمد پور، 17.محمد مهدی یزدانپور، 18.حمید صفرلو

گروه دو: چهارشنبه 10/3/1391 ساعت 9 صبح

1.فاطمه باقرپور 2.معصومه حیدری 3.ولی الدین رستگار جویباری 4.قاسم زند 5.محمد شهرکی 6.سعیده قمبری 7.فاطمه موسوی رکنی 8.محمدامین نوری 9.لیلا نعمتی سرکارآباد 10.یاسان منصوری 11.علی پوستچی

 

توجه: عدم شرکت کارآموزان در تاریخ مقرر به منزله غیبت محسوب میگردد و نمره صفر(0) برای آنها منظور می گردد.

 

آزمون شفاهی حقوق ثبت پنج شنبه 18/3/91 ساعت 9 صبح

 

آزمون شفاهی آیین دادرسی کیفری دوشنبه 22/3/1391 ساعت 9 صبح