025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

انتخابات داخلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

انتخابات داخلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

در جلسه مورخ 29/7/92 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم، انتخابات داخلی برگزار گردید و به اتفاق آرا آقایان:

 

حسین سعیدی به عنوان رییس، رضا سخایی به عنوان نایب رییس، حسین لطیف به عنوان بازرس، تقی برهانی  به عنوان منشی، ابراهیم جلالیان به عنوان عضو اصلی

به مدت یکسال انتخاب گردیدند.