025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اولین جلسه هیات مدیره پنجم کانون وکلای دادگستری استان قم تشکیل گردید.

اولین جلسه هیات مدیره پنجم کانون وکلای دادگستری استان قم تشکیل گردید.

 

اولین جلسه هیات مدیره پنجم کانون وکلای دادگستری استان قم در تاریخ 27/12/1393 تشکیل شد.  اعضای محترم هیات مدیره ضمن تقدیر و تشکر از

زحمات هیات مدیره قبلی و هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و وکلای محترم و همکاران گرامی، انتخابات داخلی برگزار نمودند که طی آن

جناب آقای حسین سعیدی به عنوان رییس ، جناب آقای عباس خداپرست به عنوان نایب رییس، جناب آقای محسن قمی به عنوان بازرس ، جناب آقای

سیدجعفر برقعی به عنوان منشی و جناب آقای ابراهیم دلشاد معارف به عنوان عضو اصلی به اتفاق آراء انتخاب گردیدند.