025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اولین جلسه ی تدریس شطرنج توسط جناب سجادی استاد شطرنج و وکیل محترم دادگستری در کانون وکلای قم.