025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

بازگشت همه به سوی اوست

بازگشت همه به سوی اوست

انا لله و انا الیه راجعون

 

روز مرگم اشک را شیدا کنید

روی قلبم عشق را پیدا کنید

جامه را خاک و خاکستر کنید

خانه ام را وقف نیلوفر کنید

عروج استاد گرانمایه، دانشمند فرزانه، معلم عدالت خواه، مراد عدالت جویان، اسوه اخلاق پدر علم حقوق ایران استاد امیرناصر کاتوزیان را به خانواده معظم آن مرحوم و جامعه حقوقدانان ایران تعزیت و تسلیت عرض می نماییم.