025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

بخشنامه در خصوص همکاری با موسسات حقوقی

بخشنامه در خصوص همکاری با موسسات حقوقی

“بخشنامه جهت اطلاع همکاران”

 

 

به قرار اطلاع واصله برخی از نهاد ها و ارگان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری، موسسات و یا شرکت های حقوقی دایر کرده و تظاهر به مداخله در امر وکالت می نمایند و بعضی از وکلای دادگستری نیز با تنظیم قرارداد با موسسات و شرکت های مذکور همکاری و به واسطه موسسات یاد شده قبول وکالت می نمایند. با توجه به اینکه تحصیل وکالت از طریق واسطه و همکاری با موسسات مذکور بر خلاف شئون وکالت و نظامات کانون وکلای دادگستری می باشد به همکاران محترم توصیه می گردد از همکاری و انعقاد قرارداد با چنین موسسات و شرکت ها خودداری فرمایند بدیهی است اقدام بر خلاف این دستور العمل اقدام بر خلاف الزامات کانون تلقی و با متخلفات طبق مقررات عمل خواهد شد.

 

 

 

کانون وکلای دادگستری استان قم