025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

برنامه آموزشی مرحله اول کارآموزی 1402

برنامه آموزشی مرحله اول کارآموزی 1402

قابل توجه کارآموزان محترم:

**همراه داشتن کارنامه کارآموزی الزامیست. و در صورت همراه نداشتن کارنامه غیبت محسوب می گردد.

***کارآموزان محترم می بایست بر اساس گروه تعیینی خود در کلاس ها حضور یابند. در غیر اینصورت غیبت محسوب می گردد.

****اطلاع رسانی کلیه امور مربوط به کارآموزی از طریق پیام رسان بله صورت می گیرد لذا نسبت به نصب این پیام رسان اقدام نمایید.

لیست جلسات خرداد ماه متعاقبا اعلام خواهد شد.