025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

برگزاری نخستین همایش ملی با موضوع مسایل حقوقی ساخت

برگزاری نخستین همایش ملی با موضوع مسایل حقوقی ساخت

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارتخانه در نظر دارد با هماری شورایعالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به برگزاری نخستین همایش ملی با موضوع “مسایل حقوقی ساخت” در اسفند ماه سال جاری نماید.لذا از تمامی حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری که آمادگی ارائه هر گونه مقاله،مطلب و یا توضیحات در رابطه با محور های ذیل دارند دعوت می شود تا پایان دیماه به نشانی تهران – میدان آرژانتین – ابتدای آفریقا- اراضی عباس آباد- وزارت راه و شهرسازی- طبقه هشتم شمالی – دفتر حقوقی ارسال نمایند.

 

1 – قراردادها

2 – ضوابط فنی و نظام های حرفه ای

3 – الزامات و حمایت های قانونی

4 – چالش ها و توسعه ها