025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

برگزاری کارگاه آموزشی: قانون مجازات اسلامی جدید


قابل توجه همکاران ارجمند(کلیه وکلا و کارآموزان) کمیسیون علمی آموزشی کانون کارگاه های آموزشی در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرح ذیل برگزار می نماید:

مباحثی از حقوق جزای عمومی از جمله تعدد جرم، تکرار جرم ، تعلیق اجرای مجازات ، تعویق صدور حکم، مرور زمان، آزادی مشروط و اعلام گذشت توسط جناب آقای حسین اسلامی در تاریخ های زیر :

روزهای 1/5/94 ، 15/5/94 ، 29/5/94 و 12/6/94

مباحثی از حقوق جزای عمومی از جمله درجه بندی مجازات ها(مبانی، آثار و چالش ها)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (آثار و چالش ها) ، مجازات های فرعی (تکمیلی و تبعی) ، و تخفیف مجازات و چالش های آن توسط جناب آقای دکتر شمس در تاریخ های زیر:

روزهای 8/5/94 ، 22/5/94 ، 5/6/94 و 19/6/94

جلسات فوق از ساعت 9 الی 12:30 در سالن اجتماعات کانون وکلای قم برگزار می گردد.

مباحث ریشه شناسی اصطلاحات حقوقی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در روزهای 4/4/94 و 25/4/94 توسط جناب آقای حسین نادری از ساعت 10 الی 12:30 برگزار می گردد.

* حضور کارآموزان در جلسات فوق الزامیست.


 

 

قابل توجه همکاران ارجمند(کلیه وکلا و کارآموزان) کمیسیون علمی آموزشی کانون کارگاه های آموزشی در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرح ذیل برگزار می نماید:

 

 

مباحثی از حقوق جزای عمومی از جمله تعدد جرم، تکرار جرم ، تعلیق اجرای مجازات ، تعویق صدور حکم، مرور زمان، آزادی مشروط و اعلام گذشت توسط جناب آقای حسین اسلامی در تاریخ های زیر :

 

روزهای 1/5/94 ، 15/5/94 ، 29/5/94 و 12/6/94

 

مباحثی از حقوق جزای عمومی از جمله درجه بندی مجازات ها(مبانی، آثار و چالش ها)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (آثار و چالش ها) ، مجازات های فرعی (تکمیلی و تبعی) ، و تخفیف مجازات و چالش های آن توسط جناب آقای دکتر شمس در تاریخ های زیر:

 

روزهای 8/5/94 ، 22/5/94 ، 5/6/94 و 19/6/94

 

جلسات فوق از ساعت 9 الی 12:30 در سالن اجتماعات کانون وکلای قم برگزار می گردد.

 

مباحث ریشه شناسی اصطلاحات حقوقی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در روزهای 4/4/94 و 25/4/94 توسط جناب آقای حسین نادری از ساعت 10 الی 12:30 برگزار می گردد.

 

 

* حضور کارآموزان در جلسات فوق الزامیست.