025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

برگزاری کارگاه نگارش رای داوری

برگزاری کارگاه نگارش رای داوری

برگزاری کارگاه نگارش رای داوری


مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اولین کارگاه نگارش رای داوری را در تاریخ 13/11/90 از ساعت 8:30 الی 16 و 4/12/90 از ساعت 8:30 الی 13 برگزار میکند. همکاران محترم در صورت تمایل جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 021- 88911086 تماس بگیرند.