025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

بیمه ایران

بیمه ایران

بنا به مذاکرات قبلی و تصمیم مورخ 24/4/92 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم با نمایندگی بیمه ایران کد 30381 ،
 نمایندگی فوق خدمات بیمه ای به شرح ذیل را ارائه می نماید:
1- ثالث به صورت قسطی(شرایط) 35% نقدی و مابقی در 3 قسط
2- بیمه بدنه به صورت قسطی(شرایط) 30% نقدی و الباقی تمام قسط
3- بیمه نامه مسئولیت مدنی 30% نقدی و الباقی در 4 قسط همراه سود مشارکت 7% + 20% تخفیف گروهی
4- آتشسوزی دفاتر و منازل 30% نقدی و الباقی در 4 قسط + 10% تخفیف گروهی
5- بیمه جامع زندگی در صورت انجام هر فرد بنا به حق بیمه در اولین قسط 20% به عنوان سود مشارکت
آدرس: 45 متری صدوقی، میدان صدوقی ، نمایندگی بیمه ایران