025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

تاریخ برگزاری آزمون اختبار(اسفندماه 91)

تاریخ برگزاری آزمون اختبار(اسفندماه 91)

آزمون کتبی اختبار کانون وکلای دادگستری استان قم در اسفندماه ماه 1391 به شرح ذیل برگزار می گردد:
چهارشنبه 9/12/1391:
حقوق مدنی (ساعت 10صبح)  ، آیین دادرسی مدنی (ساعت 15(3بعد ازظهر))
پنج شنبه 10/12/1391:
حقوق جزا (ساعت 10صبح)   ،   حقوق کیفری  (ساعت15(3 بعد از ظهر))
جمعه 11/12/1391:
حقوق ثبت و امور حسبی(ساعت 10 صبح) ، حقوق تجارت (ساعت 15(3بعد از ظهر))