025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

تاریخ برگزاری آزمون اختبار (بهمن 93)

تاریخ برگزاری آزمون اختبار (بهمن 93)

آزمون کتبی اختبار کانون وکلای دادگستری استان قم در بهمن ماه 1393 به شرح ذیل برگزار می گردد:

چهار شنبه 15/11/1393:
حقوق مدنی (ساعت 9صبح)  ، آیین دادرسی مدنی (ساعت 14(2بعد ازظهر))
پنج شنبه 16/11/1393:
حقوق جزا (ساعت 9صبح)   ،   آیین دادرسی کیفری  (ساعت14(2 بعد از ظهر))
جمعه 17/11/1393:
حقوق تجارت (ساعت 9 صبح) ، حقوق ثبت و امور حسبی (ساعت 14(2بعد از ظهر))