025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

تغییر آزمون اختبار روز چهارشنبه

تغییر آزمون اختبار روز چهارشنبه

 

 

 

*قابل توجه کارآموزان محترمی که آزمون اختبار دارند: آزمون اختبار روز چهارشنبه مورخ 15/11/1393 به دلیل مقارن شدن با آزمون کارشناسی ارشد به روز شنبه 18/11/1393 موکول گردید.

 

سایر دروس طبق اعلام قبلی برگزار می گردد.