025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

تغییر تاریخ اختبار

تغییر تاریخ اختبار

⭕اطلاعیه ⭕
❌تغییر زمان اختبار ❌
نظر به اینکه کارآموزی تعدادی از کارآموزان که تجدید دوره شده اند در نیمه اول مهر ماه به اتمام می رسد جهت مساعدت با ایشان تاریخ اختبار به شرح زیر تغییر یافت :

۱_چهار شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
2_پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۷حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
3_جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ تجارت و ثبت و امور حسبی
👈آزمون ها هر روز در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.
👈زمان برگزاری آزمون های صبح ساعت ۹ و آزمون های عصر ساعت ۱۵ می باشد.
✔️تاریخ آزمون های شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد.

❌تذکر مهم ❌
کارآموزانی که تا نیمه اول مهر ماه کارآموزی آنها به اتمام می رسد مکلفند حداکثر تا تاریخ 1402/07/13 نسبت به ارائه تکالیف خود اقدام نمایند.