025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

تمدید مهلت ثبت دفتر درآمد و هزینه های امور مالیاتی

تمدید مهلت ثبت دفتر درآمد و هزینه های امور مالیاتی

مهلت ثبت دفاتر درآمد و هزینه عملکرد سال 1392 مودیان موضوع بند ب ماده 96 قانون مالیات های مستقیم تا پایان خرداد ماه سال جاری تمدید گردید.