025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

ثبت نام جهت شرکت در پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره

ثبت نام جهت شرکت در پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره

بسمه تعالی

 

نظر به اینکه تعداد کاندیدهای شرکت در انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم به حد نصاب قانونی نرسید لذا با تجدید ثبت نام داوطلبین عضویت در هیات مدیره بدینوسیله از وکلای پایه یک دادگستری که محل اشتغال آنان کانون وکلای دادگستری استان قم می باشد دعوت به عمل می آید چنانچه واجد شرایط مقرر ماده 4 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 با رعایت ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 19/1/1376 می باشند و داوطلب عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم هستند تقاضای خود را شخصا ظرف پنج روز از تاریخ 5/7/93 در ساعات اداری به دفتر هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم واقع در قم خیابان شهید لواسانی (ساحلی) کوی 1 پلاک 15 طبقه دوم ارائه نمایند.

همراه داشتن اصل پروانه وکالت تمدید شده و دو قطعه عکس الزامی است.

 

 

هیات نظارت بر پنجمین دوره هیات مدیره

کانون وکلای دادگستری استان قم