025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

ثبت نام جهت شرکت در پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره

ثبت نام جهت شرکت در پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره

بسمه تعالی

 

 

نظر به اینکه پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم در حال تشکیل است،لذا بدینوسیله از وکلای پایه یک دادگستری که محل اشتغال آنان کانون وکلای دادگستری استان قم می باشد دعوت بعمل می آید چنانچه واجد شرایط مقرر در ماده 4 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب5/12/1333 با رعایت ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 19/1/1376 می باشند و داوطلب عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم هستند تقاضای خود را شخصا ظرف مدت ده روز از تاریخ 27/3/1393 لغایت مورخ 5/4/1393 در ساعات اداری به دفتر هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم واقع در قم – خیابان شهید لواسانی – کوچه اول پلاک 15 طبقه دوم ارائه نمایند. همراه داشتن اصل پروانه وکالت تمدید شده و دو قطعه عکس الزامی است. ضمنا مهلت تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

 

                                                                     هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره

                                                  هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم