025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

جلسات سخنرانی کارآموزان

جلسات سخنرانی کارآموزان

۱_ جلسه سخنرانی
با موضوع: “تاثیر شبهه استحقاق در رسیدگی به جرایم مالی ”
سخنران: دکتر نیازی ؛ وکیل پایه یک دادگستری
زمان: پنج شنبه مورخ 1402/04/15 ساعت ۱۰ صبح.
*حضور تمامی کارآموزان گرامی الزامی است.

۲_جلسه سخنرانی
با موضوع: “تحلیل فقهی _حقوقی قتل در فراش در حقوق کیفری ایران ”
سخنران: دکتر امیررضا دانا؛ وکیل پایه یک دادگستری
زمان: دوشنبه مورخ 1402/04/19 ساعت ۱۰ صبح.
*حضور تمامی کارآموزان گرامی الزامی است.