025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

جلسه سخنرانی کارآموزان(آذرماه)

جلسه سخنرانی کارآموزان(آذرماه)

جلسه سخنرانی باموضوع محورهای موثر لوایح کیفری و تصویرپردازی وکیل در تاریخ 1391/9/9 ساعت 10 صبح در کانون وکلای
دادگستری استان قم برگزار می گردد.