025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

جلسه سخنرانی کارآموزان – حقوق ثبت

جلسه سخنرانی کارآموزان – حقوق ثبت

جلسه سخنرانی کارآموزان در روز پنج شنبه مورخ 21/07/1401 ساعت 10 صبح در سالن همایش های استاد فاطمی برگزار می گردد.

سخنران: جناب آقای صدری

موضوع: افراز و تفکیک اراضی واقع در حریم و خارج محدوده قانونی شهرها از منظر مقررات موجود

**حضور کارآموزان محترم وکالت الزامی است.