025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

جلسه مورخ 15/9/89

جلسه مورخ 15/9/89

1. موافقت با افتتاح حساب در بانک ملت استان قم برای استفاده از تسهیلات ساخت، ساختمان جدید کانون

2. تمدید اجاره ساختمان فعلی کانون

3. پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال از بدهی 673010859 ریالی اعضای کانون به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری