025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

جلسه مورخ 22/9/89

جلسه مورخ 22/9/89

1. تصویب برقراری نشست ماهیانه علمی وکلای دادگستری قم در اولین پنج شنبه هر ماه

2. بررسی درخواست های صدور پروانه وکالت به استناد بند د

3. تصویب بایگانی شدن پرونده کارآموزانی که از شروع کارآموزی آنان پنج سال می گذرد با الحاق یک تبصره ذیل م 38 مقررات و شرح وظایف کارآموزی

4. برگزاری مراسم تحلیف خانم خلیلی