025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

جلسه مورخ 24/7/91

جلسه مورخ 24/7/91

حسب دعوت ریاست محترم هیات نظارت بر انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم با حضور آقایان سعیدی، سخایی، لطیف، برهانی و جلالیان هیات مدیره منتخب تشکیل گردید.

 

 

به استناد ماده 5 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 19 آیین نامه قانون مذکور با رای مخفی آقای سعیدی به عنوان رییس کانون وکلا، آقای سخایی به عنوان نایب رییس، آقای لطیف به عنوان بازرس، آقای برهانی به عنوان منشی هیات مدیره و آقای جلالیان به عنوان عضو اصلی به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

 

 

در جلسه فوق العاده هیات مدیره که با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید آقای علی دلدار به عنوان دادستان انتظامی و آقای عباس معصومی، محمدحسین سوهانی و محسن قمی به عنوان دادیاران دادسرای انتظامی کانون انتخاب شدند و همچنین آقای عباس رحیمی به عنوان نماینده کانون وکلای دادگستری استان قم در اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) انتخاب شدند.