025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

جلسه 26/4/91

جلسه 26/4/91

هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری قم در جلسه مورخ 26/4/91 از برگزاری  با شکوه مراسم تحلیف  قدردانی و سپاس نموده و ازدست اندرکاران برگزاری بویژه آقای ابراهیم جلالیان عضو هیات مدیره و مسئول برگزاری مراسم تحلیف  و نیز آقای باقری نژاد  مدیر محترم داخلی  که تلاش  قابل  تقدیری دراین خصوص داشتند و نیز آقایان برهانی و قربانیان  تشکرو قدردانی نمودند و همچنین مراتب تقدیر خود را از ریاست محترم دانشگاه مفید و همکاری صمیمانه ایشان در برگزاری مراسم تحلیف کارآموزان اعلام داشتند.