025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

حمایت از مردم غزه

حمایت از مردم غزه

 

نظر به اینکه در این روزها رژیم صهیونیستی و غاصب اسرائیل در پی اعمال

ددمنشانه و سبعانه خود اقدام به کشتار بیرحمانه مردم مسلمان و بی دفاع غزه خصوصا کودکان و زنان و بمباران مناطق غیر نظامی از جمله بیمارستان ها و مدارس و پناهگاه های تحت نظارت سازمان ملل نموده است که این اقدام رژیم غاصب اسرائیل از مصادیق بارز نسل کشی و نقض آشکار حقوق بشر می باشد این کانون ضمن اعلام آمادگی و همکاری لازم با آن اتحادیه به نمایندگی از اعضای خود از حضور عالی تقاضا می نماید تا با بررسی راهکارهای قانونی مراتب اعتراض به کشتار مردم غزه حتی طرح شکایت از رژیم صهیونیستی به مجامع و مراجع بین المللی به نحو مقتضی پیگیری شود.