025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

دبیر کل محترم سازمان ملل

دبیر کل محترم سازمان ملل

 

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم به نمایندگی از سوی بیش از 600 نفر وکیل دادگستری حملات فجیع اسراییل به غزه و به خاک و خون کشیدن مردم بی دفاع و به ویزه زنان و کودکان و انهدام مرکز نگهداری کودکان معلول و کشتار انان و استمرار این اعمال شنیع و نیز فشارهای سیاسی قدرتهای بزرگ در توجیه این اعمال ددمنشانه را محکوم می نماید و از دبیر کل محترم سازمان ملل متحد درخواست می نماید در انجام وظایف قانونی خود،از تمام امکانات و ابزار حقوقی و سیاسی موجود به منظور توقف این جنایات علیه بشریت و مجازات جانیان بهره برده و همچنین از نامبرده بر اساس ماده 15 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی خواستاریم تا از دادستان این دیوان ،تقاضای تعقیب مجرمین این جنایات را نماید. بدیهی است ایندگان نسبت به اقدامات مجامع بین المللی و تمامی نظاره کنندگان این نسل کشی قضاوت خواهند نمود.